Chuyên môn của chúng tôi

Chúng tôi làm gì?

Chúng tôi giúp khách hàng tăng trưởng thông qua sáng tạo tập thể

Thiết kế UI/UX

Chúng tôi làm việc với khách hàng thông qua các lần tương tác để tạo ra các wireframe xác định cấu trúc và trải nghiệm người dùng.

Phát triển Website

Cung cấp dịch vụ phát triển front-end tương thích mọi độ phân giải & thiết bị với chất lượng cao, mã HTML/CSS và Javascript tinh gọn. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ phát triển back-end cho website nếu bạn cần.

Phát triển ứng dụng Mobile

Một trong những kỹ năng chính của chúng tôi là thiết kế cho thiết bị di động và máy tính bảng, cả ứng dụng di động và ứng dụng chạy trên nền web.

Thiết kế đồ họa

Thiết kế giao diện của các trang web và ứng dụng nền web. Chúng tôi nghiên cứu để đưa ra các đề xuất ban đầu cho một phong cách trực quan phù hợp cho sản phẩm của bạn.

Tư vấn

Với kinh nghiệm phát triển phần mềm, triển khai, quản lý chất lượng và hỗ trợ, các dịch vụ tư vấn của chúng tôi dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về hoạt động kinh doanh cũng như các yêu cầu của khách hàng.

Đào tạo

Các nhóm đào tạo của chúng tôi đang hoạt động trên toàn thế giới và có nhiều năm kinh nghiệm với thực tế của người dùng hàng ngày và các công cụ. Bạn sẽ được đào tạo thực hành để có thể áp dụng và thực hành ngay trong công việc của mình.

Hãy làm việc cùng nhau

Chúng tôi có thể làm gì cho bạn?

Bạn có dự án hoặc ý tưởng muốn cộng tác?
Bạn quan tâm đến những gì chúng tôi có thể làm cho bạn?

Liên hệ